skip to Main Content

Produkujemy różnego rodzaju beton, a także zaprawy dla każdego klienta zainteresowanego dobrym jakościowo produktem Produkcja Betonu Pompowanie Betonu Transport Betonu Gwarancja jakości KLBETON
Betony_zwykle

1. Betony zwykłe towarowe
Beton zwykły wytwarza się z: kruszywa grubego, piasku, cementu i wody oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. Służy on do wykonywania nieskomplikowanych obiektów lub elementów budowlanych. Gęstość objętościowa tych betonów wynosi od 2000 do 2600 kg/m3.

2. Fibrobetony posadzkowe
Betony posadzkowe wykonuję się obecnie przy użyciu włókien stalowych oraz polipropylenowych. Włókna te zmniejszają skurcz plastyczny, zapobiegają tworzeniu się mikrospękań, ograniczają powstawanie rys skurczowych, poprawiają wytrzymałość na ściskanie i zginanie oraz zwiększają odporność betonu na ścieranie. Dodatkową zaletą fibrobetonów jest ich wykonywanie na węźle betoniarskim, co z kolei powoduje zmniejszenie nakładów pracy na placach budów.

betony_posadzkowe
betony_hydrotechniczne

3. Betony hydrotechniczne i wodoszczelne
Betony te mają zastosowanie do wznoszenia obiektów hydrotechnicznych oraz wszędzie tam gdzie wykonywany element konstrukcyjny jest narażony na bezpośredni kontakt z wodą. Betony hydrotechniczne i wodoszczelne uzyskuje się dzięki precyzyjnemu doborowi składników mieszanki betonowej oraz zminimalizowaniu porowatości betonu.

4. Betony samozagęszczalne SCC (Self Compacting Concrete)
Są to betony o bardzo ciekłej konsystencji (normowy rozpływ 500-700 mm), z dużą zawartością frakcji pylastej. Pozwalają na bardzo szczelne wypełnienie szalunków bez konieczności wibrowania. Wykonanie takich mieszanek jest możliwe tylko z zastosowaniem najnowszej generacji dodatków i domieszek.

betony_samozageszczalne
Betony_chude

5. Betony chude
Popularnie nazywane „chudziakami”. Służą do wykonywania różnego rodzaju podkładów pod betony konstrukcyjne.

6. Betony lekkie
Betony przeznaczone do wykonywania lekkich konstrukcji betonowych. Pozwalają na znaczne obniżenie masy konstrukcji. Gęstość objętościową tych betonów wynosi od 800 do 2000 kg/m3.

Betony_lekkie
Betony_ciezkie

7. Betony ciężkie
Betony te służą do wykonywania obiektów chroniących przed szkodliwym promieniowaniem. Gęstość objętościową tych betonów wynosi > 2600 kg/m3.

8. Betony architektoniczne
Mają zastosowanie tam gdzie od betonu oczekuje się efektownego wyglądu. Cechuje je jednorodna barwa.

beton_architektoniczny
betony_drogowe

9. Betony drogowe
Służą do budowy nawierzchni dróg, autostrad, mostów oraz dróg i posadzek przeznaczonych dla sprzętu ciężkiego. Betony te wykonuje się przy użyciu wysokiej jakości cementów.

10. Zaprawy cementowe
Stosowane do wykonywania posadzek, osadzania stalowych elementów (kotew, krat, balustrad itp.), łączenia prefabrykatów (wypełnienia spoin między nimi), wypraw ochronnych.

zaprawy_ementowe
zaprawy

11. Zaprawy cementowe murarskie o wydłużonym czasie urabialności
Stosowane do murowaniu ścian i innych elementów. Charakteryzuje je wydłużony czas urabialności (nawet do 36 godzin).

12. Stabilizacje
Stabilizacja gruntu cementem znajduje powszechne zastosowanie w budownictwie drogowym jako jeden z podkładów pod drogi. Stabilizacja kruszywa cementem 0,5 – 5,0 MPa.

Stablizacje
dodatki_do_betonu

13. Dodatki do betonu
Opóźniacz wiązania
Przyspieszacz wiązania
Dodatek przeciwmrozowy w temp. 0°C~ – 10 °C
Podgrzewanie betonu
Włókna stalowe do zbrojenia betonu
Włókna polipropylenowe do zbrojenia betonu